Po co stosuje się kondensatory?

Każde urządzenie elektryczne podłączone do sieci ma swoją własną unikalną charakterystykę pracy. Dotyczy to przede wszystkim parametrów elektrycznych, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie innych odbiorników przyłączonych do sieci. Przykładem mogą być chociażby zaburzenia EMC generowane przez sprzęt. W celu eliminacji takich zdarzeń każdy wprowadzany na rynek sprzęt musi spełniać wymagające normy pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej.

Gdzie znajduje zastosowanie bateria kondensatorów?

baterie kondensatorówInnym ważnym aspektem jest współczynnik mocy, który określa jaka część energii jest zamieniana na pracę. Jeśli jest on znacznie mniejszy od jedności konieczna może się okazać kompensacja mocy biernej. Jest ona najczęściej wykonywana poprzez baterie kondensatorów, które składają się z członów kondensatorowych, regulatora oraz osprzętu pomocniczego. Jeśli chodzi o człon kondensatorowy, który jest podstawowym elementem to składa się on z: kondensatora energetycznego, stycznika oraz dławika. Moc bierna jest podawana w varach. Na tej podstawie dobiera się odpowiednią pojemność oraz moc kondensatorów. Tego typu rozwiązanie powinien stosować każdy odbiorca, który ma dodatkowo naliczane opłaty za pobór mocy biernej indukcyjnej. Warto wspomnieć, że na rynku dostępny jest cały szereg rozwiązań. Można do nich zaliczyć: zwykle, wzmocnione czy dławikowe.

Warto wspomnieć, że decydując się na takie rozwiązanie konieczna jest odpowiednia wiedza jeśli chodzi o prawidłowy montaż oraz konfigurację. W związku z tym czynność ta przeważnie jest zlecana profesjonalnym podmiotom, które dysponują odpowiednią wiedzą oraz kompetencjami w tym zakresie. Na szczęście na rynku funkcjonuje wiele firm, które są w stanie kompleksowo zrealizować takie zlecenie. Dzięki temu klient nie powinien mieć problemu ze znalezieniem odpowiedniego przedsiębiorstwa.