Podręczne sprzęty przeciwpożarowe

Podręczny sprzęt gaśniczy można znaleźć w każdym budynku użyteczności publicznej. Jest to swego rodzaju zabezpieczenie przed niewielkimi pożarami, które mogą wybuchnąć w nieoczekiwanych momentach. Są one niezbędne oraz potrzebne, aby szybko zareagować w momencie zagrożenia. Jakie sprzęty gaśnicze warto znać? Jak ich użyć?

Co powinniśmy wiedzieć o sprzęcie przeciwpożarowym?

sprzęt przeciwpożarowyIstnieje wiele rodzajów sprzętu gaśniczego, który warto znać i wiedzieć, jak się go używa. W każdym zakładzie pracy, szkole czy budynku administracji publicznej znaleźć się muszą odpowiednie elementy ochrony przeciwpożarowej, a pracownicy powinni odbywać niezbędne przeszkolenia, aby zachować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Poza tym, umiejscowienie takiego sprzętu powinno być oznakowane, aby w razie potrzeby wiedzieć, gdzie on się znajduje. Taki sprzęt przeciwpożarowy najczęściej składa się z gaśnicy, koca gaśniczego oraz węża pożarniczego. Często zauważyć można alarmy pożarowe czy hydranty. Każda gaśnica posiada naklejoną instrukcję ich użycia, aby każdy w razie potrzeby poradził sobie z ugaszeniem ogniska pożaru. Najczęściej, aby użyć gaśnicy trzeba wyciągnąć zawleczkę zabezpieczającą a potem nacisnąć dźwignię, kierując dyszę na źródło ognia. W większych budynkach czy firmach zamiast gaśnicy może być używany agregat gaśniczy. Koc gaśniczy natomiast służy do zduszenia pożaru w zarodku lub gaszenia płonących ubrań znajdujących się na człowieku. Koc zarzuca się na taką osobę, gasząc jej ubranie. 

W życiu zdarzają się przeróżne wypadki, dlatego warto ubezpieczyć się na ich wypadek. W wielu miejscach obowiązkowe jest zapewnienie ochrony przeciwpożarowej, aby w razie potrzeby ugasić powstały pożar. Bezpieczeństwo i życie ludzi jest ważne, dlatego każdy z nas powinien znać podstawy tego, jak zachować się w razie pożaru czy innego zagrożenia życia.