Sieć i jej podstawowe parametry

W przemyśle bardzo ważnym zagadnieniem jest optymalizacja zachodzących tam procesów. Dzięki temu można pozyskać środki finansowe na dalsze modernizacje czy inwestycje. Żeby było to jednak możliwe konieczne jest oszacowanie jak funkcjonuje obecnie zakład. W tym celu należy przeprowadzić szczegółowe pomiary, które dostarczą dokładnych danych na temat zużycia takich mediów jak woda, ciepło czy prąd.

Szczegółowa analiza wielkości elektrycznych

fachowe analizatory parametrów sieciKolejnym krokiem jest sprawdzenie czy pobór tych mediów jest zgodny z oczekiwaniami zarządcy czy właściciela. Ważnym zagadnieniem jest to żeby zebrane informacje były wiarygodne. Właśnie dlatego w zakładach często stosowane są fachowe analizatory parametrów sieci, które pozwalają na dokładne pomiary w czasie rzeczywistym. Zebrane dane mogą być poddane szczegółowej obróbce. Na podstawie wyników końcowych podejmowane są późniejsze decyzje. Analizatory umożliwiają bowiem uchwycenie wszelkich niekorzystnych zjawisk, które mogą zachodzić w sieci. Można tutaj wspomnieć wahania, zapady czy zaniki napięcia zasilającego. Dodatkowo urządzenia te pozwalają na rejestrację wszystkich najważniejszych wielkości fizycznych określających czy dany układ funkcjonuje poprawnie. Mierzone i rejestrowane są bowiem takie współczynniki jak: zawartość harmonicznych w przebiegu napięcia czy prądu oraz współczynnik mocy.

Ten drugi powinien być zbliżony do jedności. Jeśli znacząco odbiega od tej wartości konieczne jest sprawdzenie, które urządzenie czy maszyna odpowiada za ten stan rzeczy. Przeważnie są to sprzęty posiadające dużą moc. Żeby przybliżyć wartość współczynnika do jedności stosuje się tak zwaną kompensację mocy biernej pojemnościowej lub indukcyjnej. Jak widać obecnie bardzo ważnym zagadnieniem jest optymalizacja procesów zachodzących w zakładach przemysłowych.