Substancje ścierające i ich właściwości

W przypadku kiedy chcemy oczyścić powierzchnię metalową z rdzy, należy użyć w tym celu materiału ściernego. Najpopularniejszym na rynku jest zdecydowanie papier ścierny, jednak poza nim dostępne są także pasty i płyny szlifierskie oraz ścierniwa sprzedawane luzem. Różnice między nimi wynikają z ich ziarnistości i składu.

Właściwości ścierniw w produktach szlifierskich

ścierniwoKażdy z gotowych produktów szlifierskich dostępnych do kupienia, składa się z nośnika oraz substancji ściernej. Nośnikami mogą być zarówno podłoża kartonowe tak jak w przypadku papierów ściernych; jak również substancje płynne. Do past i płynów szlifierskich stosowane są w tym celu parafina albo terpentyna, jednak w przypadku samodzielnego robienia takiej pasty, użyć można na przykład tłuszczu zwierzęcego. W przypadku dużych powierzchni stosuje się piaskowanie. Tym samym na rynku ścierniwo sprzedawane jest też w postaci sypkiej. Jego poszczególne rodzaje różnią się między sobą wielkością drobin ściernych, a także materiałem z jakiego są one pozyskiwane. Mogą to być na przykład garnet lub diament. Grubość ziaren stanowi o użyteczności materiału w konkretnych przypadkach. Duże sprawdzą się podczas wstępnego przygotowania powierzchni, drobne natomiast doskonale ją wyrównają. W przypadku materiałów do piaskarek istotna jest również jakość surowca. Im wyższa, tym mniejsze prawdopodobieństwo szybkiego zużycia, co sprawi, że można je będzie wykorzystać ponownie.

Ścierniwa dostępne na rynku różnią się między sobą nie tylko materiałem z jakiego zostały uzyskane, ale także grubością drobin. Aby przeprowadzić proces szlifowania lub oczyszczania poprawnie, należy dostosować gruboziarnistość produktu do opracowywanej powierzchni. Pozwoli to wykonać je szybko i sprawnie.